Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to proces przeprowadzenia projektu od jego rozpoczęcia, poprzez działanie, do jego zakończenia. Zarządzanie projektem zawiera trzy podstawowe operacje:

✔     Planowanie: Konkretyzacja pożądanych rezultatów, ustalenie harmonogramu, oszacowanie nakładów

✔     Organizacja: Zdefiniowanie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób

✔     Kontrolowanie: Upewnienie się co do wydajności pracowników, monitorowanie akcji i wyników, rozwiązywanie problemów, dzielenie się informacjami z innymi zainteresowanymi

Pomyślne wykonanie tych operacji wymaga:

✔     Informacji: Dokładnych, pełnych i na czas, dla potrzeb planowania, kontroli wydajności i końcowej oceny

✔     Komunikacji: Komunikacja w zespole projektowym powinna być otwarta, przejrzysta i aktualna, pomiędzy odpowiednimi osobami i grupami

✔     Zaangażowania: Zobowiązania członków zespołu do uzyskania określonych rezultatów na czas i zgodnie z budżetem

Projekty są tymczasowe, stworzone dla uzyskania pewnych rezultatów. Kiedy więc te zostaną osiągnięte, projekt powinien się zakończyć. Ale przejściowa natura projektów może stworzyć pewne wyzwania, jak na przykład:

✔     Dodatkowe zadania: Menedżerowie projektu mogą zostać poproszeni o przyjęcie nowego projektu na domiar, nie zamiast już wykonywanego. Do tego mogą nie zostać zapytani o potencjalny wpływ pracy nad nowym projektem nad już istniejącym. (Kierownictwo może założyć, że menedżer projektu ze wszystkim sobie poradzi.) Kiedy pojawiają się konflikty o poświęcany czas, wytyczne i procedury dotyczące ich rozwiązania mogą nie istnieć lub być nieodpowiednie.

✔     Nowi członkowie zespołów: W małych projektach, menedżerowie projektów często szukają pomocy innych. Ale przy większych przedsięwzięciach, ludzie, którzy nie pracowali wcześniej razem mogą zostać przydzieleni do do grupy projektu. Niektórzy mogą nawet się nie znać. Taki brak powiązań może spowolnić zarządzanie projektem, gdyż jego uczestnicy mogą

  • Reprezentować różne style komunikacji i postępowania.
  • Używać innych metod przy wykonywaniu tych samych czynności.
  • Nie mieć czasu wykształcić obustronnego zaufania i szacunku.

✔     Brak bezpośredniej władzy: W większości projektów, menedżer projektu i członkowie zespołu nie mają bezpośredniej władzy nad sobą nawzajem. Dlatego też, nagrody które zwykle motywują do lepszych wyników (takie jak podwyżki, wyższa ocena wyników pracownika czy awans) nie są dostępne. W dodatku nieporozumienia w kwestii wkładu czasowego lub wytycznych technicznych wymagać mogą wkładu z szeregu innych źródeł. W rezultacie, nie można ich rozwiązać pojedynczą, jednostronną decyzją.